Reklamacje

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie wady fabrycznej zakupionego towaru w naszym sklepie internetowym jak i stacjonarnym masz prawo naprawy lub wymiany zakupionego towaru na wolny od wad.

Procedura reklamacji:

Prosimy o wysłanie na adres e-mail: sklep@sklepgorski.pl poniższych informacji, które przyspieszą realizację reklamacji:

1. Imię i nazwisko klienta.

2. Data sprzedaży towaru (data paragonu lub faktury).

3. Numer dokumentu sprzedaży (nr paragonu lub faktury).

4. Nazwa marki, modelu, kolor, kod produktu: np. FIVE TEN INSIGHT, walnut/mustard, # 4138

5. Rozmiar: np. 8 UK

6. Słowny opis przyczyny reklamacji. Prosimy o dokładny opis usterki.

7. Zdjęcia przedstawiające reklamowany produkt (około 4-5). Prosimy wyeksponować na zdjęciach wadę.

8. Adres do wysyłki nowych butów jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona.

Uwaga. *Prosimy nie odsyłać jeszcze do nas reklamowanego towaru.*

Jak przebiega reklamacja?

1*. Klient wysyła dane, o których mowa powyżej, włącznie ze zdjęciami uszkodzonego produktu*.

2. Przekazujemy dane oraz zdjęcia do producenta.

3. Producent rozpatruje reklamacje.

4. Jeżeli reklamacja jest pozytywna, producent wysyła do nas nowy produkt na wymianę lub korektę.

5. Klient wysyła uszkodzony towar na adres:

Sklep Górski
ul. Krakusa 9
30-535 Kraków

6. Po sprawdzeniu dostarczonego, uszkodzonego towaru, wysyłamy do klienta nowy produkt na wymianę.

* - Zgłoszenie reklamacji mail'owo to najprostszy sposób rozwiązania sprawy, jednak każdą reklamację traktujemy indywidualnie. W zależności od przypadku i dobrej woli producenta, obsługa poinformuję o konieczności wysłania reklamowanego produktu na dokładniejsze oględziny.